ETUSIVU

Seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvää ohjausta ymmärrettävässä muodossa


Rakkaus ja seksuaalisuus kuuluvat jokaisen ihmisen elämään haluineen, toiveineen, mielikuvineen ja pelkoineen. Vammaisen ihmisen seksuaalisuus on kuitenkin usein tabu. Vanhemmat puhuvat seksuaalisuuteen liittyvistä asioista usein eri tavalla vammaiselle kuin vammattomalle nuorelle tarkoituksenaan suojella nuorta. Seurusteluun ja seksiin liittyvät asiat jäävät käsittelemättä myös siksi, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat on vaikea ottaa puheeksi vammaisen nuoren kanssa. Edes seksuaalikasvatuksesta huolehtivat ammattilaiset eivät aina osaa suhtautua vammaisiin ihmisiin samoin kuin muihin. Tietoa voidaan antaa myös liian vaikeaselkoisesti tai sellaisin menetelmin/välinein, ettei vastaanottaja ymmärrä annettua tietoa.

SEAD-hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja koota kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettu seksuaalineuvonnan materiaalipankki, jota voivat käyttää paitsi kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset, myös heidän vanhempansa tai seksuaalineuvontaa toteuttavat opetus-, ohjaus ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua ja vahvistaa tietoisuutta kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalioikeuksista, seksuaaliterveyspalvelujen saavutettavuudesta sekä vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

UUTISET (ilmoitukset & linkit)

Kuinka pääset mukaan
• Kerro meille, millaisia kokemuksia sinulla on kehitysvammaisten nuorten tai aikuisten seksuaalivalistuksesta
• Tilaa kahdesti vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme project@euconcilia.de
• Jaa uutiset omien kumppanien ja verkostojen kanssa
• Kommentoi maakohtaisia raporttejamme tai tutkimustuloksiamme
• Osallistu materiaalipankin testaukseen