Hyödyllisiä linkkejä


‘Keep Me Safe’ projekti

• Mikä?
– ‘Keep Me Safe’ on eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on löytää keinoja estää vammaisiin
  henkilöihin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta

• Tavoite
– Vahvistaa koko Euroopassa kehitysvammaisten nuorten turvataitoja seksuaalista hyväksikäyttöä
  ja väkivaltaa vastaan

• Kuinka?
Kehittämällä lainsäädäntöä ja palveluita varmistetaan että:

– Kehitysvammaiset nuoret voivat elää parisuhteessa altistamatta itseään seksuaaliselle
  hyväksikäytölle, perheväkivallalle tai muille riskeille.
– Heillä on mahdollisuus saada seksuaaliterveyteen liittyvää tietoa ja palveluita saavutettavassa
  muodossa

• Tulokset
– Opaskirja kehitysvammaisten nuorten kanssa toimivalle henkilöstölle
– Eurooppa-tasoinen parhaiden käytänteiden opas

‘Keep Me Safe’ (“Pidä minut turvassa”) projekti on uusi Euroopan laajuinen hanke, jonka tavoitteena on kehitysvammaisten nuorten (10–24 vuotiaat) turvataitojen ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä vastaan. Hankkeessa kehitetään palveluita ja ohjelmia joiden avulla varmistetaan kehitysvammaisten nuorten mahdollisuus läheisyyteen ja parisuhteeseen ilman seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan uhkaa. Hankkeen tavoitteena on myös edistää kehitysvammaisten perhe- ja seksuaalineuvonnan saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta. Hankkeessa toimivat asiantuntijat toimivat tutoreina organisaatioissa, joissa seksuaalineuvontaan tarvitaan uudenlaisia, saavutettavampia menetelmiä.

Hankkeessa tuotetaan uusia seksuaalineuvonnan materiaaleja ja ohjausmenetelmiä. Kehitysvammaisten nuorten kanssa toimivalle henkilöstölle on laadittu oma opaskirja ja hankkeessa koottujen hyvien käytänteiden kautta pyritään luomaan yhteiset eurooppalaiset toimintamallit kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten seksuaalivalistukseen ja turvataitojen vahvistamiseen.

‘Keep Me Safe’ on kaksivuotinen Eurooppa-laajuinen hanke jota koordinoi International Parenthood European Network (IPPF EN) ja sitä rahoittaa Euroopan Komissio (DG Justice – Daphne III Ohjelma). Lisää tietoa IPPFN EN verkkosivulta ja hankkeen ensimmäisestä uutiskirjeestä project’s newsletter.


Josephine projekti

• Mikä?
– Josephine on oikean ihmisen kokoinen räsynukke, jonka avulla voidaan vahvistaa kehitysvammaisten naisten tietoisuutta seksuaaliterveyteen ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa
– Josephine auttaa käsittelemään asioita, joita on vaikea ottaa puheeksi tai asioita joille ei löydy oikeita sanoja

• Kuinka?
Käyttöalueet:

– Draama

– Roolileikit
– Ryhmätoiminta

Nukesta on myös miespuolinen versio, Jack, jonka avulla ohjataan kehitysvammaisia miehiä seksuaaliiterveyteen ja parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Josephine projekti käyttää luovaa ilmaisua ja nukketeatterin keinoja seksuaalivalistuksessa. Draamaa, roolileikkejä ja ryhmätyöskentelyä sisältävät ohjaustuokiot helpottavat vaikeiden asioiden käsittelyä ja avaavat ymmärrystä myös sellaisille asioille, joihin on vaikea löytää sopivia sanoja.

Naiset, joilla on oppimisvaikeuksia, ovat erityisen alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle. Josephine-nuken kanssa työskennellessä on tavoitteena ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyvät myönteiset mutta myös vaikeat asiat, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta. Perustyöskentely muodostuu 10 viikon mittaisesta kurssista, jonka aikana Josephinen johdolla tutkitaan monenlaisia tärkeitä kysymyksiä, kuten seurustelua, seksiä, ehkäisyä ja turvataitoja. Näiden lisäksi osallistujat voivat itse esittää kysymyksiä tai aihealueita, joihin haluavat kurssin aikana perehtyä.

Josephine-nukke on taiteen ja toiminnallisten menetelmien keinoja ohjauksessa ja kasvatuksessa käyttävän britannialaisen Them Wifiesin tuote. Eri taiteenalojen organisaatioiden muodostama yhteisö on toteuttanut nuorille naisille suunnattuja koulutuksia usean vuoden ajan. Kokemuksen myötä yhteisön kouluttajat ovat todenneet, että nuorilla kehitysvammaisilla naisilla on erittäin puutteellinen käsitys omasta kehostaan ja sen toiminnasta. Josephine- kurssit suunnattiin ensimmäisessä vaiheessa alle 16 vuotiaille tytöille, mutta kysyntä laajeni hyvin nopeasti myös muihin kohdetyhmiin eri puolille Britanniaa.

Josephinelle on tehty myös miespuolinen vastine, Jack, joka auttaa kehitysvammaisia miehiä tutustumaan kehoonsa ja keskustelemaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Josephine ja Jack esittäytyivät Them Wifiesin näyttelijöiden johdolla hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Leedsissä.

Lisää tietoa (vain englanniksi)