Ohjeet ja oppaat

Huoltajille ja ohjaavalle henkilöstölle tarkoitettu Pop-up kirja, jossa on ohjeita ja vinkkejä kehitysvammaisten seksuaalineuvonnan toteuttamiseen
SEAD-hankkeessa laadittu Pop-up kirja on huoltajille ja ohjaavalle henkilöstölle tarkoitettu työkalu, joka tarjoaa ohjeita ja vinkkejä kehitysvammaisten seksuaalineuvonnan toteuttamiseen. Kaiken kaikkiaan kirjassa on 28 erilaista ohjetta tai vinkkiä, kuten esimerkiksi:
• Edistä ja vahvista kehitysvammaisten henkilöiden tietoisuutta omasta kehostaan
• Kerro rohkeasti seksuaalisuuteen liittyvistä myönteisistä asioista.
  Ota puheeksi ja perustele myös kielteiset asiat 

• Käytä luovuuttasi kun toteutat seksuaalineuvontaa
• Katso kehitysvammaisten seksuaalisuuteen liittyvien asenteiden ja ennakkoluulojen läpi ja näe
  ihminen niiden takana
• Muista toistaa uudet asiat riittävän monta kertaa

• Pidä seksuaalineuvonnan painopiste terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä.
  Valista kehitysvammaisia henkilöitä seksuaalisuuteen liittyvistä kielteisistä ilmiöistä. Korjaava työ
  on jo askeleen myöhässä!
• Seksuaalineuvonnan tulisi olla mukana sosiaalialan opinnoissa
• Ota seksuaalineuvonta puheeksi henkilöstökoulutuksissa ja tiimipalavereissa

• Kehitä ja vahvista ohjauksen käytänteitä

Kirjan ovat tehneet HANin Ammattikorkeakoulun sosiaalityön opiskelijat HANin Ammattikorkeakoulu (Alankomaat) on yksi SEAD-projektin kumppaneista. Kirjan ensiesittely tapahtui hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Leedsissä (Iso-Britannia) toukokuussa 2013.