2. OIKEAT SANAT KÄYTTÖÖN


icon_mouth   Layout 1

SEAD-SANAKIRJAN esittely
> Irén Lovas, MGMA (Unkari)

“…Olin peloissani, olin todella huolissani, mitä minulle tapahtuu kun astun sisään huoneeseen? Mitä minun pitäisi tehdä siellä, mitä minun pitäisi osata tehdä, mitä tyttö haluaa minun tekevän, miten kehoni reagoi siihen, mitä nyt jo kuvittelen?” 1

‘Hyvä elämä’ tai ‘itsenäinen elämä’ ovat tavoitteita, joita korostetaan vammaisten henkilöiden kuntoutuksessa ja koulutuksessa. Mitä sitten ‘Hyvä elämä’ pitää sisällään? Määritelmissä mainitaan usein työ, liikunta, erilaiset harrastukset ja joskus myös perhe. Hyvää elämää kuvatessa ei kuitenkaan kerrota, miten perheen voi saada, miten löydät kumppanin, kuinka seurustellaan tai mitä on seksuaalisuus.

Miksi hiljaisuus?
Kun perheeseen syntyy vammainen lapsi, vanhemmat ja asiantuntijat keskittyvät lapsen kuntoutuksen suunnitteluun ja toimintakyvyn edistämiseen samalla kun ihmissuhteiden, asenteiden ja käyttäytymisen ohjaaminen jäävät vähemmälle huomiolle. Siinä vaiheessa, kun toinen nelivuotias leikkii nukellaan ja antaa isälleen halauksen prinsessamekossaan, vammainen lapsi harjaannuttaa toimintakykyään kehittävän lelun äärellä, jos aikaa sattuu jäämään erilaisilta kuntoutus- ja hoitokokouksilta.

Ei ole mitenkään harvinaista, että nuori varttuu teini-ikään niin, ettei kukaan ole keskustellut hänen kansaan seurustelusta tai seksuaalisuudesta. Vanhemmat ja opettajat ohittavat seksuaalineuvonnan ajatellen, etteivät seurustelusuhteet kosketa kehitysvammaisen nuoren elämää. ‘Parisuhde ei kuulu kehitysvammaisen elämään’.

Kehitysvammaiset henkilöt nähdään usein vain heidän vammansa kautta. Seksuaalisuus mahtuu harvoin kuvaan mukaan. Erilaiset korjaavat toimenpiteet, hoito, kuntoutus ja arjessa selviytymisen taidot ovat osa-alueita, joihin on helpompi tarttua, niihin asetetaan tavoitteita ja laaditaan suunnitelmia. Joskus on jopa ajateltu, että seksuaalisuus kuuluu vain terveille ja toimintakykyisille henkilöille. Tänä päivänä tiedämme, että voidakseen hyvin, jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus seksuaalisuutensa ilmentämiseen sekä perheen sisällä että yhteiskunnassa. Seksuaalisuus on meidän kaikkien oikeus, myös kehitysvammaisten henkilöiden.

“Meidän täytyy lähestyä seksuaalisuutta vammaisten, ei vammaisuuden näkökulmasta. Seksuaalisuus ei ole lääketieteellinen, psykologinen tai kuntoutuksellinen kysymys, vaan seksuaalisuudessa on kysymys rakkaudesta, läheisyydestä, luottamuksesta ja ihmisen persoonallisuuden syvimmistä ulottuvuuksista, joita määrittää tarve kuulua yhteen toisen ihmisen kanssa.” 2

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä ohjaavien- ja kuntouttavien tahojen tehtävänä on koota ja tarjota seksuaalisuutta koskevaa tietoa ymmärrettävässä muodossa ja perheen arvoja kunnioittaen.

___
1 Zsófia Kálmán – György Könczei, 2002. A taigetosztól az esélyegyenlőségig 461. p.
(From Taigetos to equal opportunity)
2 Zsófia Kálmán – György Könczei, 2002. A taigetosztól az esélyegyenlőségig 445. p.
(From Taigetos to equal opportunity)

SEAD-sanakirja on käytännön työkalu, jolla voit avata seksuaalisuuteen liittyvän keskustelun. Klikkaa alapuolella olevaa painiketta ja lataa Sanakirja käyttöösi.

Move your mouse over me     Move your mouse over me     Move your mouse over me

Move your mouse over me     Move your mouse over me     Move your mouse over me

Move your mouse over me

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

EU_flag_LLP_EN-01_klein