1. PROJEKTIN TAVOITTEET

Tehdään seksuaalineuvonta saavutettavaksi kaikille


Usein ajatellaan, että kehitysvammaiset ovat ikuisia lapsia, joilla ei ole tarvetta ilmentää seksuaalisuuttaan tai kykyä harrastaa seksiä. Kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalineuvonta on usein vähäistä ja seksuaalioikeudet jäävät toteutumatta, sillä vammaisten ihmisten asioista päättävät joko heidän läheisensä tai alan ammattilaiset. Tämän taustalla on usein kehitysvammaisen henkilön ylisuojeleminen esimerkiksi pettymyksiltä. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta lopputuloksena voi olla päinvastainen tilanne; kehitysvammainen henkilö saattaa ajautua eristäytymiseen tai altistua seksuaaliselle hyväksikäytölle.

SEAD-projekti on Euroopan Unionin Grundtvig-rahoitteinen hanke, jossa kumppanuusmaiden asiantuntijat jakavat kokemuksiaan kehitysvammaisten seksuaalineuvonnan toteutuksesta ja kehittävät uusia, vaihtoehtoisia ja luovia oppimisen lähestymistapoja seksuaalineuvonnan toteutukseen. Keskeisinä seksuaaliohjauksen ja -neuvonnan osa-alueina ovat seksuaalinen kehitys ja seksuaalisuuden ilmentyminen, käyttäytymistavat, itsetyydytys ja turvataidot.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös paikallisesti kehitysvammahuollon organisaatioiden, asiantuntijoiden ja perheiden kanssa.

Lupaamme:
• Yhteistyömme vammaisten henkilöiden kanssa perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen
• Arvostamme vammaisten henkilöiden osaamista ja itsemääräämisoikeutta
• Jaamme tietoa ja kokemuksia saavutettavalla ja voimaantumista edistävällä tavalla