Asiantuntijaryhmä

Kumppanuusmaiden seksuaalineuvonnan ammattilaisista koottu asiantuntijaryhmä toimii ohjausryhmän rinnalla menetelmien kehittäjänä sekä olemassa olevan ohjaus- ja havaintomateriaalin asiantuntijana.


floris_bottingaFloris Bottinga (Saksa)

Floris on sosiaalityöntekijä ja seksuaalineuvoja, joka on työskennellyt Pro Familia- organisaatiossa vuodesta 2006. Pro Familia on seksuaalineuvonnan ja perhesuunnittelun johtava organisaatio Saksassa. Floris on työskennellyt useissa kehitysvammaisten seksuaalineuvontaa edistävissä projekteissa sekä kotimaassaan että kansainvälisesti. Hänen työhönsä sisältyy yksilö- ja perhekohtaista seksuaalineuvontaa, erilaisten työpajojen ja koulutusten järjestämistä sekä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa.

logo_profamilia
avatar_vrouwEija Holma (Suomi)

Eija on koulutukseltaan erityisopettaja. Hän toimii Ammattiopisto Luovissa toimipistepäällikkönä. Hallinnollisen työn lisäksi hän opettaa kiinteistö- sekä käsi- ja taideteollisuusalaa opiskelevia eritysopiskelijoita. Opetustyössään Eija toimii tiiviissä yhteistyössä kehitysvammaisten nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

avatar_vrouwJoke Van De Boogaard (Alankomaat)

Joke toimii sosiaalipoliittisena asiantuntijana HANin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Omassa työssään hän on johtanut vammaisuutta käsittelevää laajaa tutkimushanketta. Hän on kehittänyt opinto-ohjelmia ja menetelmiä kehitysvammaisille tai oppimisvaikeuksista kärsiville aikuisille sekä heidän kanssaan työskenteleville opettajille. Joke on aktiivisesti mukana myös kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa.

avatar_vrouwPhilipa Bragman (Iso-Britannia)

Philipa on kansainvälisen CHANGE-organisaation perustaja ja johtaja. CHANGE tuottaa selkokielistä ja kuvitettua valistus- ja ohjausmateriaalia henkilöille joilla on oppimisvaikeuksia. Changessa kehitysvammaiset kokemusasiantuntijat toimivat palkattuina työntekijöinä yhteistyössä kuvittajien ja muiden materiaalintuotannon asiantuntijoiden kanssa. Philippa on aktiivisesti mukana kehitysvammaisten aikuisten laitoshoidon vähentämiseen liittyvässä kansallisessa projektissa sekä kehitysvammaisten naisten koulutusta edistävässä kansainvälisessä toiminnassa.

avatar_vrouwCatherine Carter (Iso-Britannia)

Catherine toimii kokemusasiantuntijana ja kouluttajana kehitysvammaisille suunnatuissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksissa. Koulutuksissa on aiheina esimerkiksi seurustelu ja parisuhde, seksuaalisuus ja seksi, raskaus, kehitysvammaisten naisten asema yhteiskunnassa ja perheväkivalta. Catherine on ollut mukana toteuttamassa CHANGEn koordinoimaa tutkimusta kehitysvammaisten naisten äitiydestä. Catherine on jäsenenä Englannin sosiaali- ja terveyspalvelujen Saavutettavan tiedon neuvostossa.