Vertailututkimus


Kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalineuvonnan toteuttamistapoja tutkittiin kussakin kumppanuusmaassa (Saksa, Unkari, Suomi, Liettua, Alankomaat ja Iso-Britannia) teemahaastatteluilla. Tutkimustulosten vertailussa huomasimme, että olemme samanlaisten haasteiden edessä koko Euroopassa. Ihmisten käsitykset kehitysvammaisten henkilöiden oikeudesta seksuaalisuuteen, parisuhteeseen tai seksiin ovat hyvin vaihtelevia ja ne perustuvat usein enemmänkin uskomuksiin ja mielikuviin kuin varsinaiseen tietoon. Jokaisesta kumppanuusmaasta löytyi vahvoja mielipiteitä sekä seksuaalineuvonnan puolesta että vastaan. Kehitysvammaisten seksuaalineuvonnan määrässä ja laadussa oli tutkimuksen mukaan maakohtaisia vaihteluita. Yhteinen piirre oli kuitenkin se, että seksuaalineuvonta kohdistui enemmän korjaaviin toimenpiteisiin kuin varsinaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jonka pitäisi olla saavutettavaa kaikille.

Klikkaamalla vasemmanpuoleista painiketta näet tutkimusraportin kokonaisuudessaan. Oikeanpuoleisesta painikkeesta klikkaamalla avautuu raportin selkeäkielinen versio.

Move your mouse over me     Move your mouse over me