Naudingos nuorodos


“Saugok mane” projektas

• Kas tai?
– “Saugok mane” yra naujas Europos Sąjungos remiamas projektas skirtas
  apsaugoti žmones su negalia nuo smurto bei seksualinės prievartos

• Tikslas?
– Vykdyti švietėjišką veiklą, siekiant išmokinti apsisaugoti
nuo
  seksualinio išnaudojimo ir smurto visoje Europoje

• Uždaviniai?
Per politiką ir švietėjiškas programas užtikrinti, kad:

– Jauni žmonės, turintys intelekto/ mokymosi sutrikimų galėtų mėgautis
  intymiais santykiais
be jokios rizikos

– Turėtų prieigą prie seksualinės ir lytinės sveikatos informacijos šaltinių

• Rezultatai
– Būtų paruošti kvalifikuoti darbuotojai, kurie tiesiogiai dirbtų su
  jaunimu
turinčiu mokymosi sutrikimų

- Vadovaujantis „gerąją patirtimi“ parengti metodinę medžiagą pagal
  aukščiausius Europos Sąjungos standartus

“Saugok mane” projektas yra naujiena, vykdoma Europos mastu, kuria siekiama apsaugoti jaunus (nuo 10-24 metų) žmones su mokymosi sutrikimais nuo seksualinės prievartos ir smurto visoje Europoje. Ši Iniciatyva sieks atitinkamų programų parengimo, siekiant užtikrinti, kad jauni žmonės turintys intelekto negalią galėtų mėgautis intymiais santykiais be rizikos ir turėtų galimybę, kaip ir asmenys be negalios, į informaciją apie seksualumą ir lytinę sveikatą bei paslaugas, įskaitant ir šeimos planavimą. Tai bus pasiekta sudarant palankesnes sąlygas keistis organizacijų patirtimis, kurios yra ekspertai darbe su žmonėmis, turinčiais mokymosi sutrikimų, ir tų organizacijų, kurios norėtų pradėti arba išplėsti savo veiklą šioje srityje.

Projektui bus parengtas išsamus priemonių paketas, įskaitant metodinę medžiagą skirtą darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba su jaunimu turinčiu intelekto/ mokymosi sutrikimų.

“Saugok mane” yra naujas, trunkantis du metus, iniciatyvinis Europos Sąjungos remiamas projektas, koordinuojamas Tarptautinės tėvystės Europos tinklų (IPPF LT) ir finansuojamas Europos Komisijos (Teisingumo GD – “Daphne III” programa). Daugiau informacijos apie tai IPPFN IR svetainė ir Projekto naujienlaiškis.


“Josephina” projektas

• Ką?
– Josephine yra natūralaus dydžio lėlė, kuri padeda moterims su negalia
susipažinti su lytiškumu
  seksualinės sveikatos ir intymių santykių klausimais

– Josephine atsako šioms moterims į klausimus sekso tema, kad jų žodynas yra ribotas

• Kaip tai vyksta?
Per naudojimą:

– Dramos

– Vaidmenų žaidimo

- Grupinėje veikloje

Taip pat vykdoma Vyriška projekto “Josephine” pagalbos vyrams turintiems mokymosi sutrikimų versija, kurioje diskutuojama apie lytinę sveikatą ir intymius santykius.

Josephine projektas yra kūrybingas lytinio švietimo šaltinis, kuriuo siekiama informuoti moteris su negalia seksualinės sveikatos ir lytinių santykių klausimais. Josephine yra natūralaus dydžio lėlė, kuri naudojama moterų su negalia per dramą, vaidmenų žaidimus ir grupelių veiklą, siekiant padėti šioms moterims bendrauti sekso klausimais, esant ribotam suvokimui.

Moterys su intelekto negalia yra ypač pažeidžiamos seksualinio išnaudojimo, ir Josephine atsakyti į klausimus, susijusius su santykiais, prievarta ir lytine sveikata. Projektas susideda iš 10 savaičių kurso, kuriame Josephine apžvelgs įvairius svarbius klausimus, įskaitant pažintis, asmeninį saugumą ir pasirinkimą, saugų seksą ir kontracepciją, ir atsakyti į kitus moterims iškylančius klausimus.

Josephine projektas parengtas Britų menų organizacijos Them Wifies iniciatyva. Ši jų veikla parodė, kad moterys su intelekto/mokymosi surikimais nepažįsta savo kūno. Buvo pravesti seminarų ciklai 16 metų mergaitėms kitose Didžiosios Britanijos dalyse.

Taip pat vyksta Vyriška Josephine versija padedanti vyrams, turintiems mokymosi sutrikimų šviestis ir diskutuoti apie lytinę sveikatą ir lytinių santykių klausimais. Ši programa buvo pristatyta per projekto partnerių susitikimą Lydse.

Daugiau informacijos (Tik anglų kalba)