5. PARTNERIAI


Šiame projekte dalyvauja 9 partneriai iš 7 Europos šalių. Kartu mes dirbsime iki 2015 metų rugsėjo mėnesio. Projekto partneriai dalinasi skirtingomis projekto vykdymo atsakomybėmis atsižvelgiant į jų kompetencijas ir interesus.

partners_graphic02


Partner organisations include:
1 paslaugos neįgaliesiems, užimtumo ir dienos
   centras neįgaliesiems
2 švietimo ir mokymo įstaiga;
3 neįgaliųjų teisių organizacija
4 universitetas
5 projekto vadovas


The nine partner organisations are as follows:

2 Bergische Volkshochschule (Solingeno ir Vupertalio suaugusiųjų švietimo centras)
• Žmonių su specialiaisiais poreikiais lytinis švietimas ir konsultavimas
• Muzikos užsiėmimai žmonėms su proto negalia
> Jürgen Lenski: juergen.lenski@live.com

3 Autism-Europe aisbl, Briuselis, Belgija
• Asociacija, kurią sudaro daugiau nei 80 asociacijų narių vienijančių tėvus ir asmenis su autizmo sindromu esančių 30 Europos šalių
> Aurélie Baranger: aurelie.baranger@autismeurope.org

1 Molnár Gábor Műhely Alapítvány (MGMA), Ajka, Vengrija
• Darbinio užimtumo galimybės 60 asmenų su negalia Ajko mieste
(Central-Transdanubian Vengrijos regione)
• Hangadók muzikos grupė, įkūrta 2008 m.
> Iren Lovas: mgmalapitvany@invitel.hu

1 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras (KNJUC), Kaunas, Lietuva
• Teikia socialines paslaugas asmenims su fizine, proto, psichikos ir kompleksine negalias
• Taiko meno terapijos (dainavimo, šokio, dramos, tekstilės, keramikos, medžio ir dailės) užsiėmimus
> Daiva Buinickaite: knjucentras@gmail.com

4 HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Socialinio švietimo priežiūros katedra Nijmegen, Olandija
• Rengia socialinius darbuotojus darbui su visom amžiaus grupėmis, kuriems reikalingas pedagoginis palaikymas ir koordinavimas
• Taikomieji tyrimai naudojant drama, šokius, vizualizacijos formas, muzika, žaidimus ir sportą ir į darbo rinką orientuotus užsiėmimus
> Ton van Bakel: ton.vanbakel@han.nl

2 Luovi Kolegija (Luovi Profesinio rengimo centras), Oulu, Suomija
• Didžiausia specialiojo profesinio ugdymo institucija Suomijoje
(lanko 1470 mokinių, turintys specialiuosius poreikius, 24 programos)
> Riina Karvonen: riina.karvonen@luovi.fi

3 CHANGE, Lydsas, Jungtinė Karalystė
• Apmokinami specialistai darbui su neįgaliaisiais turinčiais mokymosi sutrikimų
• Kuriamos įvairios priemonės, įskaitant knygas, DVD ir CD
> Philipa Bragman: philipa@changepeople.org