HOME

Educatie over seksualiteit en relaties toegankelijk maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking


SEAD is bedoeld voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking waarvoor het gangbare materiaal over seksuele voorlichting niet toegankelijk is. SEAD is voor ouders en professionals die te maken krijgen met volwassenen met een licht verstandelijke beperking en die hun kinderen of cliënten willen begeleiden naar een zelfstandige manier van leven.

Een licht verstandelijke beperking is een ‘significant verminderde mogelijkheid om nieuwe of complexe informatie te begrijpen en om nieuwe vaardigheden te leren en toe te passen (beperkte intelligentie). Dit resulteert in verminderde zelfredzaamheid (beperkt sociaal functioneren), en begint voor de volwassenheid, met een blijvend gevolg voor de ontwikkeling’ (WHO 2013).

Desondanks wordt een beperking niet gezien als het ‘probleem’ van het individu – met de juiste kansen, educatie en steun, kunnen mensen in staat gesteld worden om ten volle in de maatschappij te participeren. Net zoals rolstoelgebruikers beperkt worden door trappen en een gebrek aan opritten of liften, worden mensen met een licht verstandelijke beperking gehinderd door ontoegankelijke communicatie en het gebrek aan educatie, steun of mogelijkheden tot inclusie; dit is zowel van toepassing op het gebied van seksualiteit en seksuele educatie als op andere levensgebieden.

NIEUWS (toekomstige aankondigingen en links)

Hoe kunt u mee doen
• Geef informatie en ervaringen over seksuele voorlichting aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking door aan de SEAD partners
• Schrijf in voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief: project@euconcilia.de
• Deel het nieuws met uw partners en netwerken
• Geef commentaar op de verslagen uit uw eigen land
• Neem deel aan het testen van de tool kit