2. TE GEBRUIKEN BEGRIPPEN


icon_mouth   Layout 1

Een introductie op de SEAD begrippenlijst
> by: Irén Lovas, MGMA (Hungary)

“… Ik was bang, ik was heel erg bezorgd over wat er met me zou gebeuren in die kamer, wat zou ik daar moeten doen, zou ik KUNNEN doen, wat het meisje van me verwachtte dat ik zou doen, hoe mijn lijf zou reageren op wat ik al in mijn hoofd had?” 1

Het vooruitzicht van een compleet leven wordt bijna altijd geschetst in de doelen van de meeste organisaties die te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking, inclusief de educatie voor een zelfstandig leven. De vraag is ‘wat is een compleet leven?’. in de antwoorden vinden we werk, sport, toegang tot cultuur, maar zelden iets over het vormen van een gezin, de selectie van een partner, daten en seksualiteit.

Waarom wordt er gezwegen?
Als een kind geboren wordt met beperkingen, wordt de tijd van ouders en experts in grote mate in beslag genomen met vooruitgang, het beperken van de mate van beschadiging. Dus zijn ze geneigd het belang van relaties, houdingen en gedrag te vergeten. Terwijl een ander vierjarig kind speelt met een pop en haar vader een knuffel geeft in haar kleine rokje, krijgt een kind met een beperking meestal speelgoed om de ontwikkeling te stimuleren. Maar misschien is er niet eens tijd voor om ermee te spelen, vanwege het hoge aantal ontwikkelingssessies waaraan het kind deel moet nemen.
Voor een tiener betekent dit dat zestien jaar van zijn of haar leven voorbij zijn gegaan zonder dat iemand met hem of haar heeft gesproken over relaties en seksualiteit.

Ouders en leerkrachten gaan er vanuit dat ze geen relaties zouden hebben, zeggend ‘wie zou samen willen leven met een verstandelijk beperkte?’.
Mensen die geboren worden met een beperking zijn makkelijker te beschouwen als seksloze individuen, omdat het op die manier makkelijk is om hun levens, hun verpleging en hun rehabilitatie te plannen en hun ontberingen te zien. De gangbare mening is dat seksualiteit eigendom is van de ‘intacte’ mensen. Zij hebben daar het recht toe en dit is hun beloning. Vandaag de dag weten we dat ieder individueel seksualiteit heeft. De onderdrukking hiervan kan leiden tot ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Seksualiteit behoord zowel de ‘intacte’ mensen toe als diegenen met een beperking. Het sleutelwoord is acceptatie. We erkennen het feit dat mensen met een licht verstandelijke beperking seksuele wezens zijn, zowel in familie als in de maatschappij.

“we moeten de seksualiteit van een beperkte benaderen vanuit het oogpunt van een mens, niet vanuit het oogpunt van de beperking. Seksualiteit is geen medicijn, psychologische of rehabilitatie vraag, maar het is een vraag van liefde, intimiteit, vertrouwen, en het meest innerlijke, individuele deel van persoonlijkheid gedefinieerd door de dimensie van samenzijn.” 2

De verantwoordelijkheid van de professionals is om de informatie bereidwillig te verzamelen en te delen op een begrijpelijke manier, met de waarden van de families in het achterhoofd.

___
1 Zsófia Kálmán – György Könczei, 2002. A taigetosztól az esélyegyenlőségig 461. p.
(From Taigetos to equal opportunity)
2 Zsófia Kálmán – György Könczei, 2002. A taigetosztól az esélyegyenlőségig 445. p.
(From Taigetos to equal opportunity)

De volgende begrippenlijst is samengesteld als een praktisch instrument om het zwijgen te overwinnen. Klik op onderstaande knop om de begrippenlijst te downloaden.

Move your mouse over me     Move your mouse over me     Move your mouse over me

Move your mouse over me     Move your mouse over me     Move your mouse over me

Move your mouse over me

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

EU_flag_LLP_EN-01_klein