3. ONDERZOEKEN


We vragen mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en de professionals
die met hen werken:
• wat ze hebben geleerd

• wat ze moeten leren

• hoe ze leren

Onderzoeken geven meer inzicht in de huidige situatie in de verschillende partnerlanden.
Thema’s zijn:
• de culturele achtergronden en het omgaan met het onderwerp van seksuele voorlichting
in het algemeen
• het nationale systeem om seksuele voorlichting voor mensen met een verstandelijke beperking
te implementeren
• manieren om om te gaan met seksualiteit en seksuele voorlichting bij mensen met een verstandelijke beperking, mate van zelfbeschikking van mensen met een verstandelijke beperking, recentelijk gebruikte methodes en instrumenten, etc.

Vergelijkende Europese rapportage
Via het rapport is het mogelijk om de specifieke behoeften in de verschillende landen te identificeren en te werken aan strategieën om aan deze behoeften tegemoet te komen.

Onderzoek ‘Communication Channels’
Deze studie kijkt naar de diverse actoren die een rol spelen bij seksuele voorlichting. Goede en effectieve manieren worden geïdentificeerd om te kunnen communiceren met de drie verschillende groepen (verstandelijk beperkten, ouders, professionals).

Goede Europese praktijkvoorbeelden
Dit zijn de huidige, goede en effectieve manieren om toegankelijke seksuele voorlichting te bieden: