Vergelijkingsverslag


Op het moment dat de onderzoeksresultaten van de zes landen (Duitsland, Hongarije, Finland, Letland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) werden besproken, werd snel duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn met betrekking tot de situatie van volwassenen met een verstandelijke beperking in de betreffende landen. De onderzoekers legden informatie vast in hetzelfde format, wat het eenvoudiger maakte om vergelijkingen te maken tussen de verschillende landen. De data uit de interviews uit elk land lieten zien dat mensen er erg uiteenlopende meningen op nahielden ten aanzien van seksuele voorlichting aan volwassenen met een verstandelijke beperking: mensen uit hetzelfde land, of zelfs uit hetzelfde gebied, hielden er verschillende, stellige meningen op na ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking die relaties aan gaan of ouders worden. De kwantiteit en kwaliteit waarin seksuele voorlichting plaats vindt verschilt ook van land tot land. Hoe dan ook, het punt dat overal gemaakt werd was dat seksuele voorlichting meer voorkomt als reactie op een probleem, en niet als een standaard procedure die voor iedereen beschikbaar is.

Klik op de linker knop om het volledige vergelijkingsrapport te zien of te downloaden.
Klik op de rechter knop om de toegankelijke versie te zien of te downloaden.

Move your mouse over me     Move your mouse over me