1. HET PROJECT

Educatie over seksualiteit en relaties toegankelijk maken voor mensen met een verstandelijke beperking


Zelfs vandaag, weigeren veel mensen te erkennen dat alle mensen seksuele gevoelens, behoeftes en verlangens hebben, ongeacht hun fysieke en/of mentale mogelijkheden. Als gevolg daarvan krijgen veel mensen die leven met een verstandelijke beperking geen seksuele voorlichting. Dat leidt bij alle betrokkenen vaak tot onbeantwoorde vragen, verwarring, onbedoelde situaties of zelfs seksueel misbruik van of door mensen met een verstandelijke beperking.

Dit EU Grundtvig-funded project put uit de ervaringen van partners uit België, Duitsland, Hongarije, Finland, Letland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We werken samen aan dit project tot september 2015. We willen leren van de verstandelijk beperkten, hun ouders en de professionals die met hen werken. We willen alternatieve leerconcepten definiëren en testen.
Creativiteit en kunst kunnen een goede manier zijn om de integratie te voeden van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving en om de persoonlijke ontwikkeling van verstandelijk beperkten te koesteren.

We deelden ons begrip van wat ‘co-operatie’ voor ons betekende en maakten een Plechtige Gelofte om coöperatief te werken met mensen met een licht verstandelijke beperking in elk van onze eigen landen.

Onze Plechtige Gelofte:
• We zullen samenwerken met mensen met een licht verstandelijke beperking, gebaseerd op vertrouwen en respect
• We zullen de expertise van mensen met een licht verstandelijke beperking waarderen
• We zullen kennis en ervaringen delen bij het empoweren en het toegankelijk maken van mogelijkheden